2008 Ó Zagroda Handzlowianka. Wszelkie prawa zastrzeżone.
37-123 Handzlówka 267    NIP 815 173 2946    KRS 0000 279 972    REGON 180 228 114
PROJEKTY,
które podjęliśmy oraz te, które zrealizowaliśmy...


Od 01.11.2012 r. realizowany jest  projekt  pt:"Alpejsko - Karpacki Most Współpracy" współfinansowany przez Szwajcarię  w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

Projekt wdrażany jest przez dwie instytucje posiadające doświadczenie i potencjał w dziedzinie zarządzania projektami europejskimi: Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska (Lider Projektu) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia "Pro Carpathia" (Partner Projektu).

Główną ideą projektu jest wspieranie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa rolnego  poprzez :

1. aktywizację i promowanie producentów, wytwórców produktów tradycyjnych, regionalnych, lokalnych i ekologicznych oraz jadalnych produktów leśnych;Realizując projekt pt "Handzlowska tradycja naszym bogactwem" współfinansowany przez Szwajcarię w ramach Szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Rozpoczynamy warsztaty szkolne ,które odbędą się w szkole podstawowej w Handzlówce

28.01 od 9.00 do 13.00 - warsztaty garncarskie, które poprowadzi Pan Andrzej Plizga z Zagrody Garncarskiej z Medyni Głogowskiej

4-5.03 od 9.00 do 13.00 -warsztaty zdobienia pisanek poprowadzi Pan Marcin Magryś, który również w dniu 14.03 od 9.00 do 13.00 pokaże 2 grupom dzieci umiejętoności robienia gomółek a także odciskania baranków z masła w drewnianych foremkachh.

Warsztaty szkolne zostaną zakończone kiermaszem wielkanocnym ,który odbędzie się w naszej miejscowości 17.03.2013r.w godzinach od 8.00 do 15.00 w Sali gimnastycznej szkoły podstawowej w Handzlówce. Przygotowujemy również kiermasz wielkanocny, który odbędzie się w Niedzielę Palmową tj. 24.03.2013r. w hali Maneżu w Łańcucie.

Zapraszamy do odwiedzenia naszych kiermaszy

Oprócz praktycznych warsztatów w ramach projektu zostaną zakupione między innymi: stoły, namioty oraz etykieciarka, która umożliwi rozpoznawanie naszych towarów na rynku. Czas realizacji 1.11.2012r.-30.04.2013r. Wartość projektu 22558,46 przy dofinansowaniu 88,77% z Funduszu Grantowego.

Zagroda Handzlowianka Zarząd Stowarzyszenia

Pobierz wzór zapytania ofertowego

PROJEKTY ZAKOŃCZONE
Szansa Dla Wsi

Fundacja "FUNDUSZ  WSPÓŁPRACY" pełniąca funkcję Operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w zakresie komponentu I "Demokracja i Społeczeństwo Obywatelskie"  przeprowadziła w 2007r. konkurs projektów  wspierających rozwój instytucjonalny organizacji pozarządowych rozpoczynających działalność.  Na konkurs napłynęło kilkaset  wniosków. Jednym z nagrodzonych dofinansowaniem  został projekt  "Szansa dla Wsi"  autorstwa  Krystyny Musz-Kisała,  zakładający wsparcie dla powstałego w Handzlówce stowarzyszenia  "Zagroda Handzlowianka"- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Celem komponentu "Demokracja i społeczeństwo obywatelskie" jest propagowanie rządów prawa, rozwój postaw obywatelskich oraz upowszechnianie wiedzy na temat praw

i obowiązków obywateli, wspiera on działania promujące włączanie się organizacji pozarządowych i obywateli w życie publiczne, preferuje wzmacnianie organizacji pozarządowych mających zasadniczy wpływ na jakość demokracji i przestrzeganie praw człowieka.

Projekt "Szansa dla Wsi" wpisał się w realizację w/w celów FOP i spełnił wymagania postawione przez Komisję Oceniającą  ekspertów zewnętrznych, którzy pozytywnie ocenili zarówno merytoryczną stronę wniosku, jak również społeczną przydatność  i trwałość jego rezultatów.

Celem projektu jest  rozwój instytucjonalny nowopowstałej organizacji - wzmocnienie instytucjonalne i merytoryczne,  przygotowanie biura i jego doposażenie, podniesienie kwalifikacji członków i wolontariuszy, poznanie i zastosowanie dobrych praktyk z podobnych organizacji, aby stowarzyszenie mogło skutecznie wspierać i aktywizować obywateli w działaniach na rzecz zrównoważonego rozwoju, a także zapewnienie członkom stowarzyszenia, wytwórcom produktów lokalnych i tradycyjnych, mieszkańcom wsi dostępu do informacji o przepisach prawnych i możliwościach rozwoju. Projekt realizowany był w okresie od września 2007r. o kwietnia 2008r.

Dzięki wsparciu finansowemu FOP "Zagroda Handzlowianka" odnowiła i wyposażyła biuro, zakupiła sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, przygotowała materiały promujące wytwarzanie produktów tradycyjnych, prezentowała je na targach w Poznaniu, Warszawie, Łodzi, Bytomiu. Dokształca członków i wolontariuszy, kompletuje fachową biblioteczkę, nawiązuje kontakty i współpracę z innymi n.g.o. działającymi w podobnym obszarze, prezentuje swoje osiągnięcia. Również strona internetowa jest rezultatem projektu.

W realizacji projektu bardzo pomocne są doświadczenia członków i wolontariuszy zdobyte w czasie działań Lokalnej Grupy Działania w poprzednim projekcie - "Produkt Lokalny Naszym Dziedzictwem" finansowanym z programu "Rzeczpospolita Internetowa" przez Fundację TP i UNDP. "Zagroda Handzlowianka" jako Stowarzyszenie "urodziła się" właśnie w wyniku jego realizacji. Skupia ono i wspiera osoby, którym zależy na rozwoju i promocji wyrobów lokalnych, wykorzystaniu do rozwoju bogactwa tradycji naszego regionu, a które swoją przyszłość wiążą z wytwarzaniem tradycyjnych produktów i rękodzieła.

(KMK)